1. Introductie

Met veel genoegen presenteren wij u het Jaarverslag 2018 van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie Noord-Holland, de ARO. Deze achtste editie is net als de voorgaande jaren uitgewerkt als een interactief magazine, waarin de ARO-adviezen uit 2018 in een breder perspectief zijn geplaatst.

Met onze jaarverslagen willen wij niet alleen een samenvatting geven van de plannen waarover is geadviseerd, maar ook meer informatie geven over de ARO, de ARO-leden en de manier waarop de adviescommissie in de praktijk adviseert. De jaarverslagen zijn terug te lezen op de website van de provincie Noord-Holland. Op de pagina van de ARO is praktische informatie terug te vinden, zoals de agenda’s en verslagen van de vergaderingen en eerder verschenen jaarverslagen.

In het nu voorliggende jaarverslag gaan de ARO-leden met elkaar in gesprek over uiteenlopende plannen die in 2018 in de commissie aan de orde kwamen. Op elk van de drie pagina’s met de gespreksverslagen is ook informatie te vinden over de plannen die worden besproken, inclusief de bijbehorende ARO-adviezen en – voor zover bekend – de stand van zaken rondom de plannen.

Zoals gebruikelijk speelt de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie van de provincie een belangrijke rol bij de advisering door de ARO-leden. De nieuwe Leidraad is begin 2018 door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgesteld en geldt als handreiking voor de inpassing van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap en als basis voor de advisering over ruimtelijke kwaliteit.

Hieronder worden de plannen die in 2018 aan de ARO zijn voorgelegd geanalyseerd. We kijken daarbij onder meer naar het aantal adviezen per vergadering, de aard van de plannen en het aantal plannen per gemeente. Klik op de knop hieronder om de analyse te bekijken.

Analyse ARO-advisering 2018

 

Meer over de ARO